قلعه جمشیدی یادگار دوران ساسانی

قلعه جمشیدی نیم‌ور یادگار کهن این نقطه از کشور است که پیشینه آن به دوران ساسانی باز می‌گردد. سیستم‌های امنیتی و حفاظتی قلعه که محققان و پژوهشگران تاریخ را به شگفتی وا می‌دارد، از این قلعه دژی نفوذ ناپذیر ساخته بوده که توانسته در طول قرن‌ها از جان مردم در برابر تهاجمات محافظت کند ولی کم‌توجهی به این اثر تاریخی در کنار ناملایمات طبیعی، این قلعه که به تازگی ثبت شده را، به سمت نابودی خواهند کشاند.منبع