قصه‌های پامنار در روایت تهران

به گزارش ایرنا از ستاد گردشگری شهرداری تهران، نشریه «روایت تهران؛ قصه پامنار» با هدف معرفی و آشنایی اماکن گردشگری و هویتی محله‌ی پامنار و ناصر خسرو در ۷۶ صفحه منتشر شد.

همچنین کوچه صد تومانی، کوچه زغالی ها، کوچه حاجی ها، کوچه حاج نایب و کتاب فروشی هایش، دارالفنون، خانه امین لشکر، مسجد میرزا صالح و معرفی برخی از مشاهیر پامنار در بخش‌های دیگر این نشریه معرفی شده‌اند.

دسترسی به نشریه «روایت تهران؛ قصه پامنار» از طریق سامانه جامع گردشگری تهران امکان پذیر است. 

پیش‌تر، ویژه‌نامه‌های موزه های تهران، ری، شمیران، قصه ۱۱، قصه طبیعت و قصه ماه رمضان و قصه سنگلج و…توسط ستاد گردشگری شهرداری تهران منتشر شده بود.منبع این نشریه به معرفی بناها و ابنیه قدیمی، تاریخی و فرهنگی طهران قدیم در یکی از محله های تاریخی منطقه ۱۲ پرداخته است که میتوان به برخی از آنها از جمله، تاریخچه محله پامنار، خانه ای که خاطراتش با وقایع ملی شدن صنعت نفت گره خورده، ساختمان سفارت روسیه و کشته شدن سفیر روسیه، مدرسه مروی، سه راه دانگی، حمام یهودیان، نخستین تیمچه تهران… اشاره کرد.