فیلم I مسجد جامع زواره نخستین مسجد چهار ایوانی جهان اسلام


کاشان _ ایرنا _ مسجد جامع زواره مربوط به دوره سلجوقیان و به مسجد جمعه شهرت دارد و یکی از جاهای دیدنی زواره محسوب می‌شود، از این مسجد با عنوان نخستین مسجد جامع چهار ایوانی تاریخ جهان اسلام یاد می‌کنند، مسجد جامع زواره در ۱۲ اسفند سال ۱۳۱۵، با شماره‌ ۲۸۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.منبع