فیلم I مسجد جامع اردستان نخستین مسجد ۲ طبقه جهان اسلام


کاشان _ ایرنا _ مسجد جامع هزار ساله اردستان یک بنای چهار ایوانی و نخستین مسجد ۲ طبقه جهان اسلام است و برای ساخت آن از سبک معماری رازی استفاده شده، بر اساس اسناد تاریخی، این مسجد، یک آتشکده یا معبد زرتشتیان در دوره ساسانیان بوده، پس از ظهور اسلام، این آتشکده به مسجد و بخش‌های مخصوص عبادت زرتشتیان، به شبستان مسجد تبدیل شده است.منبع