فیلم I قلعه جلالی و حصار سلجوقی کاشان


کاشان-ایرنا- «قلعه جلالی و حصار سلجوقی کاشان» از بناهای دوره سلطان جلال الدین ملکشاه سلجوقی (۴۵۵ – ۴۸۵) است،این بنا در بافت تاریخی شهر کاشان و نزدیک دیگر آثار به جا مانده از دوران کهن با دو دیوار بلند کاهگلی واقع شده است.منبع