فیلم I تپه های سیلک کاشان شگفتانه‌ای از اعماق تاریخ تمدن


کاشان – ایرنا – محوطه‌ باستانی سیلک یکی از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی ایران و جهان است که نزدیک به هشت هزار سال پیش (از دوران روستانشینی تا دوران ماد)، شواهد و مدارک تحولات زندگی بشر را در خود نگاه داشته است.منبع