فیلم| گلپایگان نگینی بر انگشتری اصفهان


اصفهان-ایرنا- گلپایگان دیاری که همواره زادگاه نام آوران در علم و دیانت بوده و است ؛ با قدمت چند هزار ساله که پایتخت سنگ نگاره های ایران است و با زیبایی های وصف ناپذیر، در غرب استان اصفهان واقع شده است.شهرستانی با اقلیم متنوع آب و هوا که رودخانه و کوهستان و کویر را یکجا در دل خود جا داده و ازین منظر در کشور منحصر به فرد است.منبع