فیلم | بازدید مسافران نوروزی ازموزه تجارت دریایی خلیج فارس بوشهر


بوشهر – ایرنا – موزه تجارت دریایی یکی از جاذبه‌های دیدنی بوشهر است. آثاری که در این موزه قرار دارند بیانگر اهمیت خلیج فارس و بنادر آن است ، آثاری مثل اسناد مربوط به حاکمیت خلیج فارس، خمره‌های سفالی و آثار تاریخی که توسط باستان شناسان کشف شده و بسیاری موارد دیگر در این موزه نگهداری می‌شوند.منبع