فیلم | آیین بیل‌زنی و عزاداری در خوسف


بیرجند – ایرنا – مراسم بیل‌زنی از آیین‌های سنتی ماه محرم است که فقط در شهرستان خوسف خراسان جنوبی برگزار می‌شود و در فهرست میراث معنوی کشور قرار دارد.منبع