فیلم | آئین استقبال از مسافران نوروزی در بوشهر


بوشهر – ایرنا – در نخستین روز فروردین۱۴۰۲ در ورودی بندر بوشهر آئین استقبال از مسافران نوروزی با اهدا شاخه گل و صنایع دستی برگزار شد.منبع