فعالیت تله‌کابین کرمانشاه در صورت موافقت میراث فرهنگی

وی افزود: میراث فرهنگی به دلایل مختلف تاکنون موافقت اصولی پروژه را صادر نکرده و همین امر کار پروژه را به تاخیر انداخته است.

ماهان فر یادآور شد چنانچه موافقت اصولی از سوی میراث فرهنگی صادر و سرمایه گذار پای کار بیاید، این پروژه می تواند ظرف یک و نیم سال به بهره برداری برسد.

ایسنا/کرمانشاه رییس سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری کرمانشاه عدم دریافت موافقت اصولی از سوی میراث فرهنگی را عامل اصلی تعطیلی پروژه «تله کابین» کرمانشاه عنوان کرد.

ماهان فر گفت: برای رفع این مشکل شهرداری کرمانشاه تاکنون رایزنی های بسیاری با وزارت میراث فرهنگی داشته و این روند ادامه خواهد داشت و اگر بتوانیم این موافقت را از میراث فرهنگی دریافت کنیم، پروژه تله کابین کرمانشاه فعال خواهد شد.

رییس سازمان سرمایه گذاری شهرداری کرمانشاه گفت: به محض دریافت موافقت اصولی، مجددا برای جذب سرمایه گذار بخش خصوصی فراخوان می دهیم.

انتهای پیاممنبع

شهرام ماهان فر در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به تعطیلی پروژه تله کابین کرمانشاه، گفت: یکی از علل اصلی تعطیلی این پروژه، عدم صدور موافقت اصولی از سوی میراث فرهنگی است.