فصل پنجم کاوش‌های باستان‌شناسی شهر تاریخی اوجان آغاز شد

محل دقیق شهر تاریخی اوجان توسط هیات باستان‌شناسی دانشگاه تهران در بررسی باستان‌شناسی منطقه اوجان در سال ۱۳۹۲ مورد شناسایی و مکان یابی قرار گرفت و از مستندات مهم این شهر می توان به توصیف‌های ارائه شده از شهر اوجان در متون تاریخی و جغرافیایی به خصوص تصویری از مطراقچی نقاش سلطان سلیمان عثمانی اشاره کرد.

وی گفت: اقدامات باستان‌شناسی فصل پنجم کاوش‌های قلعه تاریخی اوجان، داخل قلعه حکومتی شهر تاریخی اوجان در حال انجام است که این اقدامات شامل آواربرداری و آزادسازی فضای داخلی قلعه و آماده‌سازی برای کاربری موزه تمدن اسلامی اوجان خواهد بود.

ولایتی اظهار کرد: در راستای این اهداف قصد داریم با تدوین تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه تهران این سایت تاریخی را به سایت پژوهشی مشترک تبدیل کنیم.

کاوش در این منطقه تاریخی از سال ۱۳۸۵ به کارفرمایی دانشگاه تهران با هدف مکان یابی شهر «اوجان» آغاز شده است.منبع به گزارش ایرنا، رحیم ولایتی روز پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران افزود: فصل پنجم کاوش‌های باستان‌شناسی در قلعه تاریخی اوجان به‌عنوان پایگاه پژوهشی و آموزشی طی ۴۵ روز و با حضور دانشجویان دانشگاه تهران انجام می‌شود.

به گزارش ایرنا،  اوجان یکی از شهرهای آذربایجان در دوره سلجوقیان و ایلخانان مغول بوده که در حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن مقطع نقش بسیار مهمی را ایفا کرده است، به ‌طوری که غازان خان پادشاه مشهور و فرهنگ دوست مغول در دوره ایلخانی در این شهر ساخت و سازهایی انجام داده و آن را «دارالاسلام» نامید.