غرفه ایران بهترین غرفه نمایشگاه گردشگری مسکو ۲۰۲۳ شد
تهران- ایرنا- غرفه ایران در بین ۶۰۰ غرفه از ۲۲ کشور جهان به عنوان بهترین غرفه نمایشگاه گردشگری MITT مسکو ۲۰۲۳ انتخاب و در مراسمی مورد تقدیر قرار گرفت.منبع