«عَلَم غیبی» ۴۰۰ ساله و سنت برجا مانده مردم بم در محرم


کرمان – ایرنا – سنت عزاداری موسوم به عَلَم غیبی یا همان علم‌گردانی با استفاده از یک علم قدیمی به همراه زره زنجیری تاریخی از آیین‌های عزاداری ایام محرم در شهرستان بم است که قدمت علم مورد استفاده در آن ۴۰۰ سال عنوان می‌شود و اهالی تاریخچه جالبی برای آن و نحوه انتقال آن به این دیار بیان می‌کنند.منبع