«عَلَم غیبی»؛ سنت ۴۰۰ ساله بمی ها+ فیلم


کرمان – ایرنا – سنت عزاداری موسوم به «عَلَم غیبی» یا همان علم‌گردانی با استفاده از یک علم قدیمی به همراه زره زنجیری تاریخی از آیین‌های عزاداری ایام محرم در شهرستان بم است که پیشینه علم مورد استفاده در آن ۴۰۰ سال عنوان می‌شود و اهالی تاریخچه جالبی برای آن و نحوه انتقالش به این دیار بیان می‌کنند.منبع