عود، سازی ایرانی با قدمت هزار و ۵۰۰ ساله است


تهران- ایرنا- عضو هیات علمی پژوهشی وزارت میراث‌فرهنگی گفت: تاریخچه پیدایش ساز عود به حدود هزار و ۵۰۰ سال پیش برمی‌گردد منتهی این ساز در ایران «بربت» نام داشت بعد از مدتی که این ساز به مناطق اسلامی‌نشین عرب رفت، نام آن تغییر کرد و عود نامگذاری شد. منبع