عوامل پیشران در تحقق گردشگری پایدار شهری با رویکرد اکوتوریسم، نمونه مطالعه شهر خوانسار


حقی, محمدرضا, حیدرزاده, احسان. (1400). ‘عوامل پیشران در تحقق گردشگری پایدار شهری با رویکرد اکوتوریسم، نمونه مطالعه شهر خوانسار’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.285189.2338



منبع