عوامل بازدارنده توسعه طبیعت‏ گردی در آبشار آب سفید الیگودرز


رحیمیان, مهدی, سرلک, مهدی, غلامرضایی, سعید. (1400). ‘عوامل بازدارنده توسعه طبیعت‏ گردی در آبشار آب سفید الیگودرز’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.300555.2422منبع