عملیاتی شدن ساخت اسکله های تفریحی مازندران با تصمیم ملی


ساری – ایرنا – طرح ساخت اسکله‌های تفریحی که قرار بود تحولی را در صنعت گردشگری مازندران ایجاد کند، پس از سالها توقف و موانع ،اکنون برای تصمیم گیری نهایی به قرارگاه جهادی وزارت کشور سپرده شد.منبع