عزم مسئولان شهرری برگشت آب به چشمه علی است +فیلم
 شهرری – ایرنا – سرپرست فرمانداری ویژه ری گفت: عزم مسئولان این شهرستان ری از مجموعه فرمانداری، حوزه قضایی، شهرداری و میراث فرهنگی رسیدن آب به چشمه علی و حفاظت از آن است. منبع