عروسی کرمانجی (داوه تا کرمانجی)

مراسم عروسی در کشورها و فرهنگ‌ها، ادیان و مذاهب، گروه‌های قومی و حتی طبقات اجتماعی گوناگون، در اشکال مختلف برگزار می‌شود. به اعتقاد برخی‌ مردم‌شناسان،‌ جشنِ ازدواج از مهم‌ترین و شادترین مراسم‌ها در میان هر قوم و ملتی است. «داوه‌تا کورمانجی» در زبان کرمانجی به معنای جشن عروسی کرمانجی است. با توجه به ارزش و اهمیت مراسم جشن عروسی در میان این اقوامِ ایرانی، عناصر ارزشمند و منحصربه‌فرد و نقش آن در تحکیم اجتماعی خانواده و مردم مناطق مختلف، در ۱۵ بهمن ۱۳۸۳ در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسید.منبع