ظرفیت میراثی و گردشگری روستاها باید بیشتر مورد توجه باشد


شیراز-ایرنا-وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در بازدید از دو روستای هدف گردشگری شهرستان بیضا در استان فارس بر لزوم شناسایی استعدادهای گردشگری در مناطق روستایی تاکید کرد و گفت: ظرفیت های میراثی و گردشگری روستاها باید بیشتر مورد توجه باشد.منبع