طراحی و پیاده‌سازی پایگاه اطلاعات مکانی و توصیفی گردشگری شهر تهران


حسینی ساجدی, سید حسن, رضوانی, محمدرضا, منصوریان, حسین, بابایی, احسان. (1400). ‘طراحی و پیاده‌سازی پایگاه اطلاعات مکانی و توصیفی گردشگری شهر تهران’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.284628.2334منبع