طراحی مدل عوامل تاثیرگذار بر تمایلات رفتاری گردشگران غذا در استان گیلان با استفاده از نظریه داده بنیاد


علی زاده جورکویه, ابراهیم, دل افروز, نرگس, شبگو منصف, محمود, رحمتی, یلدا. (1401). ‘طراحی مدل عوامل تاثیرگذار بر تمایلات رفتاری گردشگران غذا در استان گیلان با استفاده از نظریه داده بنیاد’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2022.325175.2552منبع