طراحی مدل خشنودی مشتریان در صنعت هتلداری بر مبنای نظریه داده‌بنیاد


سهرابی, محسن, راه چمنی, احمد, ثانوی فرد, رسول. (1401). ‘طراحی مدل خشنودی مشتریان در صنعت هتلداری بر مبنای نظریه داده‌بنیاد’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2022.298062.2406منبع