طراحی الگوی تاب آوری در صنعت گردشگری در شیوع بیماری کووید 19


نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان


1
دانشجوی دکترا مدیریت بازرگانی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.


2
دانشیار مدیریت بازرگانی. دانشکده مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک. اراک. ایران.


3
3. هیأت علمی، گروه مدیریت موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیر دولتی راه دانش بابل.


4
استادیار گروه مدیریت، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

10.22034/jtd.2021.279504.2312

چکیده

این تحقیق با هدف طراحی الگوی تاب آوری در صنعت گردشگری در اثر بیماری کووید 19 انجام گرفته است. برای این منظور از روش گراندد تئوری جهت ایجاد مدلی کاربردی استفاده شده است. پس از انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با دست اندرکاران و خبرگان در صنعت گردشگری استان مرکزی، مدلی برای تاب آوری در صنعت گردشگری ارائه شد که می‌تواند شاخص‌های موثر در تاب آوری برای هر کسب و کاری را به خوبی نشان دهد. برای استخراج شاخص‌ها از نرم‌افزار اطلس تی‌آی استفاده شده است که در نهایت 6 کد انتخابی و 24 کد محوری شناسایی گردید. عناوین فرعی یا کدهای انتخابی غالب که در نتیجه تحقیق کیفی پدید آمد شامل نیاز به جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فردی، تکنولوژیکی، مدیریت منابع انسانی و نقش رسانه برای مبارزه با این بحران بود. در انتهای این مطالعه توصیه‌های مدیریتی برای حل بسیاری از مسائل در حوزه کسب و کار که ناشی از شرایط فعلی است، اشاره شده است و همچنین محدودیت ها و دامنه تحقیقات آینده نیز مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a resilience model in the tourism industry in the prevalence of Covid disease 19

نویسندگان [English]


 • Maryam Ghiasabadi Farahani
  1

 • Peyman Ghafari Ashtiani
  2

 • Hooman Shababi
  3

 • Shahrbanoo Gholipour fereidooni
  4


1
PhD student in Business Management, Young and Elite Researchers Club, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.


2
Associate Prof., Faculty of Business Management, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran


3
Assistant Professor of Management Department, Rahedanesh Institute of Higher Education, Babol, Iran,


4
Assistant Professor Of Management,Babol unit, Islamic Azad university, Babol, Iran

چکیده [English]

The main purpose of this study is to design a resilience model in the tourism industry in the prevalence of Covid 19 disease. The research method is qualitative and the statistical population is studied by senior managers of tourism industry in Markazi province. This study used interviews with 15 participants in senior positions in the tourism industry, so the method used is grounded theory, which is used to extract components from Atlas TI software. The content of the interview responses was analyzed, which resulted in 24 sub-themes that were further concentrated on the 6 main topics. The predominant sub-topics that emerged as a result of qualitative research included the need for economic, social, personal, technological, human resource management, and media roles to combat this crisis. This study critiques salient issues based on the arguments in the literature and reflects on the consequences of decision makers. The main implications of this study are set in terms of topics that add to the evolving theory of COVID-19 and the tourism industry. And managerial advice to solve many problems while learning the basics from the current situation. The limitations and scope of future research are also discussed.

کلیدواژه‌ها [English]


 • Resilience

 • Tourism Development

 • Epidemic

 • Markazi Provinceمنبع