ضرغامی: ٣٠ اثر تاریخی در دولت سیزدهم به کشور بازگردانده شد 


مشهد- ایرنا- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: در مدت حدود ۲ سال از فعالیت دولت سیزدهم دستکم ۳۰ شئ و سند تاریخی به کشور بازگردانده شده است.منبع