ضرغامی: میراث فرهنگی پیشران توسعه است

کمیته میراث جهانی یونسکو ۱۸ تیر ۱۳۹۶ در چهل و یکمین نشست خود در کراکوف لهستان، با اجماع اعضا، بخشی از بافت تاریخی شهر یزد را در فهرست میراث جهانی ثبت کرد و با ثبت بافت تاریخی یزد، نخستین پرونده یک شهر تاریخی ایران در فهرست جهانی به ثبت رسید. 

وی با اشاره به ویژگی های قنات، قنوت و قناعت در یزد افزود: این قناعت و قنوت باهم ترکیب می شود که از دلش قنات بیرون می آید این نشانه ایمان و ایستادگی یزدی ها است. 

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به ادای احترام به یزد گفت: یزد ایران و جهانی کوچک است و به اعتراف یونسکو می‌توان آن را به عنوان الگوی صلح در جهان انتخاب کرد.

وی ادامه داد: هیچ جا مانند یزد ندیده ام که مردم آن حامی بافت تاریخی و حافظ آن باشند البته در برخی استانها شهروندان آن در زمینه حفاظت در این زمینه با  مشکلاتی مواجه هستند که به حق است. 

به گزارش بامداد دوشنبه خبرنگار ایرنا، عزت الله ضرغامی یکشنبه شب در جشن ویژه پنجمین سالگرد ثبت بافت تاریخی از سوی یونسکو در فهرست جهانی افزود: یزد به اتفاق همه آرا  و حتی بدون یک رای مخالف در فهرست یونسکو ثبت شد.

در این سال، محدوده بافت تاریخی شهر یزد برای ثبت جهانی به یونسکو ارسال شد تا به‌ عنوان نخستین بافت تاریخی زنده یک شهر از سوی جمهوری اسلامی ایران به دنیا معرفی شود.

وی گفت: میراث فرهنگی تجربه تاریخی گذشتگان و  انباشت های ما و مدیریت داشته هاست.

ضرغامی تصریح کرد: باید این به عنوان ظرفیت ارزشمند ایران اسلامی حفظ شود و منجر به رشد نسل‌های فکری آینده گردد.

بافت تاریخی یزد به مساحت حریم پنج هزار هکتار در سال ۱۳۸۴ به ثبت ملی رسید و تهیه اسناد و مدارک اولیه پرونده ثبت جهانی بافت تاریخی یزد از سال ۱۳۸۹ در دستور کار قرار گرفت و پیگیری های جدی برای ثبت جهانی آن از سال ۱۳۹۴ با ارسال پرونده به یونسکو شکل رسمی به خود گرفت.

ضرغامی گفت: یزدی ها قدر  ۲۰۰ هکتار بافت تاریخی و حریم ۷۰۰ هکتاری را  می دانند و در حفاظت از آن کوتاهی نمی کنند. 

وی گفت: رسانه ها در این زمینه وظیفه بسیار سنگینی دارند همزیستی بین ادیان و جریان فکری در طول تاریخ یزد وجود دارد و یک ذخیره ارزشمند برای ایران اسلامی است که باید تبلیغ  و نهادینه شود.

یزد الگوی جهانی و تمدن بشریت است

یونسکو، شهر یزد را منحصر به فرد، استثنایی و نمایانگر یک سنت فرهنگی و تمدنی ارزشمند معرفی کرد که نمونه برجسته‌ای از محل زندگی سنتی انسان در قالب یک فرهنگ هماهنگ و همسو و تعامل‌گونه با محیط زیست است که تحت تأثیر تغییرات غیرقابل بازگشت و آسیب‌پذیر است و مردمان این دیار به خوبی در طول قرن‌ها همسو با طبیعت، زندگی کرده و فرهنگی غنی و پایدار را پدید آورده‌اند.منبع

وزیر میراث ادامه داد: این انسجام و اتحاد یک الگو و نمونه است، این رفتار فرهنگی ناملموس از نظر اولویت بیشتر از قنات و بادگیر است. 

وی گفت: یزد به عنوان الگویی به جهان بشریت از سوی یونسکو  انتخاب شد و این شهر متعلق به تمدن بشری  است. 

وی خاطر نشان کرد: یزد علاوه بر اینکه ابنیه شگفت انگیز دارد دارای اعتقادات مذهبی و مراسمات آیینی ویژه و مهارت در کنار آمدن با طبیعت است خاک آن تبدیل به بزرگترین شهر تاریخی و خشت گل شده است.

وی اظهار کرد: خانمی پرتغالی از طرف یونسکو که متخصص رشته بناهای خشت و گل بود بعنوان کارشناس به این شهر آمده بود، وقتی علت ثبت جهانی یزد در یونسکو را از او پرسیدند گفت در کنار مسجد در این شهر، کنیسه و کلسیا وجود دارد و در طول تاریخ تا امروز اینکه ادیان در کنار هم در صلح و صفا زندگی می کنند و این یک زندگی مسالمت آمیز است که این در جهان بی نظیر است همین امر موجب شد که یزد در یونسکو ثبت شود.

ضرغامی اضافه کرد: امروز فرهنگ استقامت و خودباوری، سبک زندگی، ایمان و اعتقادی که جزو سابقه تاریخی ما است را باید به همه جهان صادر کنیم.