ضرغامی: مشکلات پیمان‌سپاری‌ ارزی صنایع دستی حل خواهد شدوزیر میراث فرهنگی و گردشگری با بیان این‌که « مشکلات پیمان‌سپاری‌ ارزی صنایع دستی حل خواهد شد» گفت: صادرات در این صنعت تسهیل می‌شود.

به گزارش ایسنا، عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران خبر داد که لایحه احکام ثابت برای بودجه اقدام بسیار مفیدی بود که در دولت سیزدهم انجام شد.

وی با بیان این‌که « وزارت میراث بخش مهمی از نظام مسائل خود را در این لایحه دائمی حل کرد» ادامه داد: این لایحه باید برای تصویب به مجلس برود. این لایحه یک هدیه‌ای برای فعالان صنایع دستی است. هر گونه عوارض و مالیات و پیمان سپاری های ارزی برای صنایع دستی منتفی می شود و راه صادرات در صنایع دستی تسهیل می شود.

وی خاطرنشان کرد: ما 4 اثر مهم را در یونسکو به ثبت رساندیم. کل آثار ثبتی ما به 21 اثر افزایش یافت و از مقام هفتم به ششم ارتقا پیدا کردیم.

ادامه داردمنبع