ضرغامی: سال های قبل در سرمایه گذاری برای ایجاد مراکز تفریحی کم کاری شد
تبریز-ایرنا- وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: متاسفانه در سال های گذشته در زمینه سرمایه گذاری برای ایجاد مراکز تفریحی و نشاط کم کاری شده است.منبع