ضرغامی: اراضی کشاورزی اطراف "شهرگور" با نقاط دیگر فیروزآباد جایگزین شود


شیراز-ایرنا- وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: اراضی کشاورزی اطراف”شهرگور” واقع در محوطه میراثی با هدف تامین رفاه کشاورزان این منطقه با زمین های زراعی نقاط دیگر فیروزآباد جایگزین شود.منبع