صنایع‌دستی ایران پل ارتباط فرهنگی در خاورمیانه است


تهران- ایرنا- رئیس شورای جهانی صنایع‌دستی آثار صنایع‌دستی ایران را پل ارتباط فرهنگی در خاورمیانه توصیف کرد و گفت: هفتمین جشنواره بین‌المللی صنایع‌دستی و هنرهای سنتی فجر زیرساخت‌های مورد نیاز را برای رشد کمی و توسعه کیفی صنایع‌دستی ایران فراهم می‌کند.منبع