صنایع‌دستی استان کردستان ظرفیت توسعه اقتصادی را دارد


سنندج-ایرنا – معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان گفت: تنوع صنایع دستی در استان از بسترهای مناسب برای رونق این صنعت در مسیر توسعه اقتصادی است.منبع