صفر تا صد ساختمان ۸۹ ساله‌ کفش ملی که تخریب شد


تهران- ایرنا- ساختمان ۸۹ ساله کفش ملی از نظر کارشناسان میراث فرهنگی واجد ارزش تاریخی شناخته شده بود و از نظر کارشناسان شهرداری ناایمن که در نهایت تخریب شد. اما ماجرا از چه قرار است؟منبع