شگفتی قنات جهانی گوهرریز کرمان را از دست ندهید


کرمان- ایرنا- قنات ثبت جهانی گوهرریز کرمانی‌ها آن را به اسم شش مقسم می‌شناسند با آبی گوارا و زیبایی منحصربه فرد خود این روزها در هوای بهاری دیار کریمان به روی گردشگران نوروز نیز در بخش جوپار شهرستان کرمان آغوش گشوده است.منبع