شکوه هفت هزار ساله؛ از بزرگترین تک بنای سنگی کشور تا شهر الهه آب و فراوانی
کرمانشاه – ایرنا – شکوه تمدن هفت هزار ساله گودین تپه، عظمت و صلابت معبد آناهیتا به عنوان بزرگترین تک بنای سنگی کشور و چشمه سراب های بی مثال و مواهب بی نظیر طبیعی را می توان در کنگاور شهر الهه آب و فراوانی مشاهده کرد.منبع