شناسایی و مدل سازی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذار در صنعت گردشگری (مورد مطالعه: استان اردبیل)


فرهودی, آرش, شبگو منصف, سید محمود, قلیپور سلیمانی, علی. (1401). ‘شناسایی و مدل سازی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذار در صنعت گردشگری (مورد مطالعه: استان اردبیل)’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2022.319008.2530منبع