شناسایی واولویت بندی عوامل موثر برگردشگری خلاق (نمونه موردی:هورامان استان کردستان)


سلیمانی, سارا, کسانی, صبا, تاج زاده نمین, ابوالفضل اردشیر. (1402). ‘شناسایی واولویت بندی عوامل موثر برگردشگری خلاق (نمونه موردی:هورامان استان کردستان)’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2023.357543.2653منبع