شناسایی راهکارهای عملیاتی کاربرد فناوری بلاکچین در رونق گردشگری ایران


سیدباقری, فائزه, ترابی فارسانی, ندا, صادقی, رسول. (1401). ‘شناسایی راهکارهای عملیاتی کاربرد فناوری بلاکچین در رونق گردشگری ایران’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2022.324849.2551منبع