شناسایی راهکارهایی جهت بازیابی و رونق موزه ها پس از بحران شیوع کووید 19


ایمانی خوشخو, محمدحسین, میرقدر, لیلا, رستگارپناه, مریم, محمدی, فرنگیس. (1402). ‘شناسایی راهکارهایی جهت بازیابی و رونق موزه ها پس از بحران شیوع کووید 19’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2023.364861.2673منبع