شمیرانات و ری مقصدی برای تور تهران گردی


شهرری – ایرنا – تورهای تهران گردی از ۲۸ اسفند تا ۱۳ فروردین در مناطق مختلف پایتخت برگزار می شود و در این بین نقش ری و شمیرانات نیز پررنگ است.منبع