شخصیت شخصیت تاب‌آور کارآفرین بر نوآوری در کسب و کار صنعت گردشگری (مورد مطالعه: استان همدان)


باصولی، مهدی، هاشمی، سید سعید، ایمانی خوشخو، محمدحسین و میرغفوری، سید حبیب‌الله (1398). طراحی مدل توسعه کارآفرینی گردشگری فرهنگی با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (مورد مطالعه: شهر یزد، توسعه و توسعه، 8(2)، 83-104.

پارساپور، سارا، براتی، جواد و رسول‌زاده، مریم (1396). عوامل موثر بر پایداری بنگاههای کوچک و کارآفرین (مورد مطالعه: بنگاههای صنعتی شهرستان مشهد). فصلنامۀ علمی پژوهشی توسعۀ کارآفرینی، 10(1)، 41-60.

تید، جو و بنست، جان (1391). مدیریت نوآوری. ترجمه محمدرضا آراستی و همکاران، تهران: انتشارات رسا.

چوپانی، حیدر، زارع خلیلی، قاسمی، عقیل و غلام‌زاده، حجت (1391). بررسی ارتباط بین سرمایۀ فکری با سازمان نوآوری (مطالعۀ موردی: شرکت سهامی بیمۀ توسعه). ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، ۲(1)، 27-59.

حسن‌پور، محمود، شاهی، طاهره و ارژنگ مهر، داود (1399). الگوی ساختاری مدیریت بحران برای بخش عرض گردشگری ایران؛ نمونۀ موردی: ویروس ویروس کوید- 19. مطالعات مدیریت گردشگری، 15 (ویژه‌نامه همه‌گیری کوید-19)، 89-59.

حق رنجبر، فرخ، کاکاوند، علیرضا، برجعلی، احمد و برماس، حامد (1390). تابآوری. کیفیت زندگی مادران دارای فرزند کم‌توان ذهنی. فصلنامۀ سلامت و روانشناسی، ۱(۱)، ۶۶-۵۱.

ریچی، برنت دبلیو، و کامپیرانون، کوم (1397). بحران های گردشگری و مدیریت مخاطرات در آسیا و اقیانوسیه.زرین‌سبب، مهدی (1390). بررسی رابطه بین سرمای فکری با گرایش به نوآوری سازمان کارکنان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران. پایان نامه دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

فارسیجانی، حسن و سمیعی نیستانی، ابوالفضل (1389). بررسی نقش یکپارچگی بین مدیریت کیفیت جامع و مدیریت فناوری در تعیین عملکردهای کیفیت نوآوری (پژوهش دربارۀ شرکت‌های تولیدی استان مرکزی)، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، ۲(4)، 117- 136.

فریاد، لعیا، خوراکیان، علیرضا و ناظمی، شمس‌الدین (1395). بررسی اثر توانمندسازی روانشناختی بر رفتار نوآوران با توجه به آشتیاق شغلی آنها. فصلنامۀ مدیریت توسعه و تحول، 25، 17-26.

(1383). خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمانها، تدبیر، ۱۵(152)، 21- 26.

منطقی، منوچهر، اسکندرپور، بهروز، دستیاری، اکرم و نظری، یونس (1395). نقش سرمایۀ اجتماعی در عملکرد نوآوران از افراد، با نقش بر نقش تاب‌آوری و توانمندی. فصلنامۀ مدیریت سرمایۀ اجتماعی، ۳(۲)، ۱۸۹-۲۰۷.

ورمزیاری، حجت و ایمانی، بابک (1396). تحلیل تاب‌آوری کسب‌وکارهای روستایی در شهرستان ملکان. فصلنامۀ علمی پژوهشی توسعۀ کارآفرینی، 10(1). 181-200.

یادگاری، رضا، عباسی، ابراهیم، ​​اشرفی، مجید، و فریدون، آزما (1398). تاثیرات کارآفرینان مدیران بر رفتار نوآورانه از طریق بررسی تفکر انتقادی در شرکت‌های دانش‌بنیان (مورد مطالعه: مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی).ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 9(2). 53-76.

Altinay، L.، و Wang، CL (2011). تأثیر ویژگی‌های فرهنگی-اجتماعی یک کارآفرین بر جهت‌گیری کارآفرینانه شرکت‌های کوچک. مجله کسب و کار کوچک و توسعه شرکت، 18 (4)، 673-694.

آتوتا، وی اس، و مالیک، ای. (2019). مدیریت رفاه کارکنان و انعطاف پذیری برای نوآوری: شواهدی از صنایع خدماتی مبتنی بر دانش. اسپرینگر.

آیالا، J.-C.، و Manzano، G. (2014)، انعطاف پذیری کارآفرین. تأثیر بر موفقیت کسب و کار: یک تحلیل طولی، مجله روانشناسی اقتصادی، 42، 126-135.

بالان، پی، و لیندسی، ن. (2010). قابلیت نوآوری و ابعاد جهت گیری کارآفرینی برای هتل های استرالیا: یک مطالعه تجربی، مرکز تحقیقات تعاونی گردشگری پایدار.

Biggs, R., Westley, FR & Carpenter, SR (2010)، پیمایش در حلقه عقب: تقویت نوآوری اجتماعی و تحول در مدیریت اکوسیستم. اکولوژی و جامعه، 1-25.

Bullough, A., & Renko, M. (2013). تاب آوری کارآفرینی در زمان های چالش برانگیز افق کسب و کار، 56(3)، 343-350.

Cannon, MD, & Edmondson, AC (2005). شکست در یادگیری و یادگیری شکست (هوشمندانه): چگونه سازمان های بزرگ شکست را برای نوآوری و بهبود به کار می گیرند.. برنامه ریزی طولانی مدت، 38، 299-319.

Camisón، C.، و Villar-López، A. (2014). نوآوری سازمانی به عنوان توانمندساز قابلیت های نوآوری تکنولوژیکی و عملکرد شرکت. مجله تحقیقات بازرگانی، 67، 2891-2902.

Capon، N.، Farley، JU، Lehmann، DR، و Hulbert، JM (1992). مشخصات نوآوران محصول در میان تولید کنندگان بزرگ ایالات متحده. علم مدیریت، 38(2)، 157-169

Crespell, P., & Hansen, E. (2008). جو کار، نوآوری، و عملکرد شرکت در بخش جنگل ایالات متحده: در جستجوی یک چارچوب مفهومی مجله کانادایی تحقیقات جنگل، 38(7)، 1703-1715

کانر، KM، و دیویدسون، JR (2003). توسعه یک مقیاس تاب آوری جدید: مقیاس تاب آوری کانر- دیویدسون (CD-RISC). افسردگی و اضطراب، 18(2)، 76-82. Fredrickson، BL (2001). نقش احساسات مثبت در روانشناسی مثبت: نظریه بسط و ساخت احساسات مثبت. روانشناس آمریکایی، 56(3)، 218.

Fuentelsaz, L., Maicas, JP, & Montero, J. (2018). کارآفرینان و نوآوری: نقش احتمالی عوامل نهادی مجله بین المللی کسب و کار کوچک، 36(6)، 686-711.

هالاک، آر.، آساکر، جی.، اوکانر، پی، و لی، سی (2018). عملکرد شرکت در بخش رستوران‌های مجلل: اثرات انعطاف‌پذیری، خودکارآمدی خلاق، نوآوری و تجربه صنعت مجله خرده فروشی و خدمات مصرف کننده، 40، 229-240.

Henseler, J., Ringle, CM, & Sinkovics, RR (2009). استفاده از مدل‌سازی مسیر حداقل مربعات جزئی در بازاریابی بین‌المللی که در چالش های جدید برای بازاریابی بین المللی (ص 277-319). محدود انتشارات گروه زمرد.

Hovgaard، A.، & Hansen، E. (2004). نوآوری در صنعت محصولات جنگلی مجله محصولات جنگلی، 54(1)، 26-33.

Jimenez-Jimenez, D., Sanz – Valle, R. & Hernandez-Espallardo, M. (2008). تقویت نوآوری: نقش بازارگرایی و یادگیری سازمانی. مجله اروپایی مدیریت نوآوری، 11(3)، 389-412.

Knowles, C., Hansen, E., & Shook, S. (2008). ارزیابی نوآوری در صنعت چوب بری چوب نرم آمریکای شمالی با استفاده از سه روش. مجله کانادایی تحقیقات جنگل، 38(2)، 363-375.

کوستیس، پی سی، کافکا، کی‌آی، و پتراکیس، پی‌ای (2018). تغییرات فرهنگی و عملکرد نوآوری. مجله تحقیقات بازرگانی، 88، 306-313.

لی، سی، هالاک، آر.، و سردشموک، اس آر، (2016). نوآوری، کارآفرینی و عملکرد رستوران: یک مدل ساختاری مرتبه بالاتر تور. مدیریت. 53، 215-228.

Manzano، G.، & Ayala، JC (2013). ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تاب‌آوری کانر-دیویدسون در یک نمونه اسپانیایی از کارآفرینان. سایکوتما، 25(2)، 245-251.

مستن، ع (2004). فرآیندهای نظارتی، ریسک و تاب آوری در رشد نوجوانان. سالنامه آکادمی علوم نیویورک، 1021(1)، 310-319.

Miller, D., & Friesen, PH (1983). استراتژی‌سازی و محیط زیست: پیوند سوم. مدیریت استراتژیک مجله، 4(3)، 221-235.

میلر، اف.، اسباهر، اچ، بوید، ای.، تومالا، اف.، بهروانی، اس.، زیرووگل، جی.، واکر، بی.، بیرکمن، جی.، واندر لیو، اس.، راکستروم، جی. ، هینکل، جی.، داونینگ، تی، فولک، سی، و نلسون، دی (2010). تاب آوری و آسیب پذیری: مفاهیم مکمل یا متضاد؟ مجله اکولوژی و جامعه، 15(3)، 1-25.

Moenkemeyer, G., Hoegl, M., & Weiss, M. (2012). پتانسیل انعطاف پذیری مبتکر: دیدگاه فرآیندی تاب آوری فردی که تحت تأثیر خاتمه پروژه نوآوری است. روابط انسانی، 65(5)، 627-655.

مونلور، جی، و مورفی، پی جی (2017)، “فاجعه های طبیعی، کارآفرینی، و ایجاد پس از تخریب: یک رویکرد مفهومی”، مجله بین المللی رفتار و تحقیقات کارآفرینی، 23(4)، 618-637.

Moreno، IP، Real، JC، و de la Rosa، MD (2011). La incidencia Del capital humano y la cultura emprendedora en la novación. Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa، 14(3)، 139-150.

Neubert، MJ، Bradley، SW، Ardianti، R.، و Simiyu، EM (2017). نقش سرمایه معنوی در نوآوری و عملکرد: شواهدی از اقتصادهای در حال توسعه تئوری و عمل کارآفرینی، 41(4)، 621-640.

اوجاسالو، جی (2008). مدیریت شبکه های نوآوری: مطالعه موردی رویکردهای مختلف مجله اروپایی مدیریت نوآوری 11(1)، 51-86.

پاناییدس، فوتیس (2006). افزایش قابلیت نوآوری از طریق مدیریت روابط و پیامدهای عملکرد. مجله اروپایی مدیریت نوآوری .جلد. 9 شماره 4، صص 466-483.

پاول، EE، و بیکر، تی (2011). فراتر از انجام کار: به سوی نظریه ای از منبع داری کارآفرینی. مرزهای تحقیقات کارآفرینی، 31(12)، 375-388.

پراجوگو، دانیل و سوهال، امریک اس. (2006). رابطه بین استراتژی سازمان، مدیریت کیفیت جامع (TQM) و عملکرد سازمان – نقش میانجی TQM. مجله اروپایی تحقیقات عملیاتی. 168. 35-50.

Reinmoeller, P., & Baardwijk, N. (2005). پیوند بین تنوع و تاب آوری. بررسی مدیریت Mit Sloan، 46(4)، 61-66.

Senbeto، DL، & Hon، AH (2020). آشفتگی بازار و نوآوری خدمات در مهمان‌نوازی: بررسی مکانیسم‌های اساسی انعطاف‌پذیری کارکنان و سازمانی مجله صنایع خدماتی، 40(15-16)، 1119-1139

سیگالا، ام.، و کیریاکیدو، او. (2015). خلاقیت و نوآوری در بخش خدمات مجله صنایع خدماتی، 35(6)، 297-302.

Twiss, BC, & Nyström, H. (1979). تغییر نگرش شرکتی به نوآوری: مطالعه موردی. که در نوآوری صنعتی (ص 294-308). پالگریو مک میلان، لندن.

Valencia, JCN, Valle, RS, & Jiménez, DJ (2010). فرهنگ سازمانی به عنوان عامل تعیین کننده نوآوری محصول مجله اروپایی نوآوری مدیریت، 13(4)، 466-480.

Verreynne، ML، Williams، AM، Ritchie، BW، Gronum، S.، و Betts، KS (2019). تنوع نوآوری و عدم قطعیت در شرکت های گردشگری کوچک و متوسط مدیریت گردشگری، 72، 257-269.

West, MA, & Altink, WM (1996). نوآوری در کار: دیدگاه های فردی، گروهی، سازمانی و اجتماعی-تاریخی. مجله اروپایی کار و روانشناسی سازمانی، 5(1)، 3-11.

Zhou، J.، Xu، X.، Li، Y.، و لیو، C. (2020). خلاقیت کافی برای تبدیل شدن به یک کارآفرین: مطالعه چند موجی شخصیت خلاق، آموزش، هویت کارآفرینی و نوآوری. پایداری، 12(10)، 40-43.منبع