شایسته‌ها و بایسته‌های میزبانی نوروزی خطه خورشید


مشهد- ایرنا- اقامت، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و اساس گردشگری و سفر است که بدون شک وضعیت آن بر کیفیت و خاطره‌سازی از سفرها اثرگذار است؛ بر این اساس در طول زمان و فراخور حال و شرایط، ۲ مفهوم سفر و اقامت دست یکدیگر را گرفته و دوشادوش هم به‌ تدریج ارتقا پیدا کرده‌اند.منبع