سینمای ایران رشد قابل توجهی دارد


تهران- ایرنا- سفیر تاجیکستان با هیات همراه از موزه سینمای ایران بازدید کرد.منبع