سیستان و بلوچستان؛ دیار نوازندگی دست بر سفال کلپورگان و سوزن دوزی چانف


زاهدان- ایرنا- سیستان و بلوچستان مهد هنر و جلوه‌گاه ظرافت و هنر مردان و زنان این دیار باستانی بوده که قدمت هنرشان به صدها سال پیش بر می‌گردد و این مهارت سینه به سینه به نسل امروز منتقل شده است.منبع