سومین کنفرانس بین‌المللی گردشگری لوت فراخوان داد
کرمان – ایرنا – فراخوان سومین کنفرانس بین‌المللی گردشگری بیابان لوت با تعیین محورها، اهداف و برنامه های جنبی و شرایط ارسال آثار اعلام شد.منبع