سواحل کیش؛ خیره به موج ظرفیت
کیش – ایرنا – کیش این جزیره ۹۱ کیلومتر مربعی در قلب خلیج همیشه فارس با آرامشی وصف نشدنی، خیره به ظرفیت ها و توانایی های ساحلی است که بتواند از این نوار ۴۳ کیلومتری در مسیر توسعه صنعت گردشگری بهره گیری کند.منبع