سمنان رتبه دوم کشور را در ثبت جهانی کاروانسراها دارد
سمنان- ایرنا- مسوول ثبت آثار و تعیین حریم اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان گفت: سمنان با ثبت جهانی پنج کاروانسرا از ۵۴ کاروانسرای تاریخی در قالب پرونده «کاروانسراهای ایران» رتبه دوم کشور را از لحاظ تعداد کاروانسرای ثبتی از آن خود کرد.منبع