سفرا می‌توانند در مطالعات بازار و سلیقه‌سنجی کمک کنند


تهران- ایرنا- معاون صنایع‌دستی در گردهمایی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، کمک سفرا در زمینه مطالعات بازار و سلیقه‌سنجی را در تقویت صادرات به‌عنوان موتور محرک این حوزه موثر دانست.منبع