سعدآباد سه شنبه تعطیل است
تهران- ایرنا- مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد روز سه شنبه هشتم آذرماه تعطیل است.منبع